Välkommen till Aquateknik!

Aquateknik i Bollnäs AB är ett ackrediterat kontrollorgan som utför kontroll, provning och revision av kall- och varmvattenmätare. Dessutom utför vi service av återströmningsskydd och reglerventiler.

Aquateknik säljer bland annat nya och renoverade vattenmätare, induktiva flödesmätare samt brandpostmätare. Vi har produkter som används för att mäta, skydda och rena dricksvatten.

Verksamheten drivs av Pär-Erik Johansson tillsammans med personal. Vi har lång erfarenhet av mekaniska mätare, induktiva mätare och ultraljudsmätare och utför provning samt service av flödesmätare.

Vi är verksamma i hela Sverige och vänder oss till kommuner, vatten- och fjärrvärmeleverantörer, fastighetsbolag, industrier och privatpersoner.

Kontakta oss gärna för mer information!