Tjänster

Aquateknik utför bland annat

  • Kontroll, provning och revision av kall- och varmvattenmätare
  • Service av återströmningsskydd och reglerventiler
  • Byte av vattenmätare
  • Support
  • Service