Aquateknik blir Mätarkontroll

Aquateknik AB ingår nu som en del i Mätarkontroll AB, där de båda verksamheterna hamnar in under samma tak. Som tidigare är vi ett Ackrediterat kontrollorgan som utför kontroll, provning och revision av kall- och varmvattenmätare samt försäljning av digitala lösningar för vattenmätare.

Med anledning av detta genomförs en del förändringar som tex nya kontaktvägar mm.
Vi hänvisar till vår webbplats matarkontroll.se för mer information
ETT URVAL AV

Våra Tjänster

 • Kall- och varmvattenmätare

  Kontroll, provning, revision och byte kall- och varmvattenmätare

  Återströmningsskydd och reglerventiler

  Service av återströmningsskydd och reglerventiler

  Fjärravläsning (Systemkommunikation)

  Smart trådlös fjärravläsning med långdistans-teknologin LoRaWAN

Våra
Partners

Smartare avläsning

Öppna protokoll, ingen inlåsningseffekt
Läs mer