Ackrediterat kontrollorgan som utför kontroll, provning och revision av kall- och varmvattenmätare.
Försäljning av digitala lösningar för vattenmätare.

- Aquateknik i Bollnäs AB
ETT URVAL AV

Våra Tjänster

 • Kall- och varmvattenmätare

  Kontroll, provning, revision och byte kall- och varmvattenmätare

  Återströmningsskydd och reglerventiler

  Service av återströmningsskydd och reglerventiler

  Fjärravläsning (Systemkommunikation)

  Smart trådlös fjärravläsning med långdistans-teknologin LoRaWAN

Våra
Partners

Smartare avläsning

Öppna protokoll, ingen inlåsningseffekt
Läs mer